Kontakt

Vydáva LINI PRESS, s.r.o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné

Zodpovedný redaktor: PaedDr. Marián Škuba
Redaktor: Ing. Mária Durkotová, Nikola Jelínková
Inzertné oddelenie:

Telefón redakcie: 057/786 56 04
Mobil redakcie: 0918 482 007
email: redakcia@podvihorlatskenoviny.sk

Adresa redakcie vydavateľa:
Jasenovská 2497
066 01 Humenné

IČO: 36 716 944,
IČ DPH: SK2022293174

Tlač: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice.

Inzerciu je možné platiť prostredníctvom internet bankingu na č. účtu: 2252672259/0200 (IBAN: SK76 0200 0000 0022 5267 2259)
 

Redakčná uzávierka plošnej a riadkovej inzercie je vo štvrtok o 12,00 hod.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Rozširuje KAPA DAB, s.r.o., Slovenská pošta a.s. a drobní distribútori. Inzerciu prijíma redakcia v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod. Registrované Okresným úradom, odborom školstva a kultúry v Humennom pod číslom 98/25486-003.

Kontaktný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Overovací kód prepíšte do políčka nižšie

captcha

Sledujte nás na FACEBOOKU:

Archív novín si pozrite tu: