Bude aj ľad, aj David – chyba v komunikácii

Júl 16th, 2012 | By admin | Category: Šport

16.07.2012 | -mer-

Do tretice všetko najlepšie… Po zmenách termínov sa primátorka mesta Humenné Jana Vaľová a viceprimátor Andrej Semanco stretli v stredu 11.júla s rodičmi mladých hokejistov, aby prerokovali najakútnejšie problémy hokeja v týchto dňoch. Rodičia spísali petíciu, v ktorej žiadali mesto sprevádzkovať ľadovú plochu od začiatku augusta 2012, keďže hokejové súťaže začínajú už v septembri. Dôvodom mal byť pripravovaný koncert Michala Davida, ktorý sa má uskutočniť na zimnom štadióne. Podobne to bolo aj vlani, a tak ľadová plocha sa pripravila neskôr, čo spôsobilo problémy s prípravou hokejistov na sezónu. Minulý rok sa táto situácia oneskoreného nástupu na ľadovú plochu riešila pred začiatkom súťaže, aby mali deti aspoň dva tréningy na ľade, prenájmom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Michalovciach. S tým boli spojené zvýšené náklady na dochádzku detí do Michaloviec a poplatok za prenájom ľadovej plochy. Podľa organizátorov petície je nepochopiteľné, aby klub, ktorý má vo svojom meste moderný hokejový stánok s výbornou technológiou, cestoval kvôli tréningom a prípravným zápasom do okolitých miest. Tento fakt prináša so sebou aj jedno riziko – odchod hráčov do iných klubov, za lepšími podmienkami. Primátorka a viceprimátor uviedli, že išlo o chybu v komunikácii, pretože ľad bude pripravený od 20. augusta. Koncert českej legendy Davida bude síce tiež na zimnom štadióne, ale na prekrytej ľadovej ploche. Bude sa vychádzať z podobného modelu, ako pred časom, keď na štadióne vystupovali Alexandrovci. Jeden z rodičov uviedol, že ak by to mesto povedalo skôr, nemuselo dôjsť k zbytočnému napätiu. Rodičia, ale aj vedenie mesta sa ďalej zaujímali o ďalšie pokračovanie mládežníckeho hokeja v Humennom. Z diskusie vzišli podnetné návrhy: vytvorenie športových hokejových tried (ŠHT) na jednej zo základných škôl, pretože ľadová plocha v dopoludňajších hodinách nie je využívaná, čo by mohli využiť práve hokejisti z ŠHT počas vyučovacích hodín. Primátorka Vaľová uviedla, že už na magistrát dostali list, podpísaný predsedom MHK pánom Korenkom, kde rodičia navrhujú vytvorenie ŠHT na ZŠ Dargovských hrdinov. Mesto ako zriaďovateľ však musí nájsť aj kapacitné riešenia a v neposlednom rade získať aj súhlas z ministerstva. Rodičia, ale aj pán Korenko navrhli vedeniu mesta, aby nejakým spôsobom vstúpilo do hokeja. Najschodnejšou cestou by podľa prítomných bolo, aby mesto malo svojho zástupcu vo vedení klubu, tak, aby mohlo kontrolovať financie, ale aj smerovanie hokeja v našom meste. Zo stretnutia napokon vzišla dohoda, že primátorka a rodičia sa ešte stretnú, aby dotiahli záležitosti k vzájomnej spokojnosti.

Pridať komentár